แต่งหน้าสายฝอ. ด้วยคสอ. Drugstoreญี่ปุ่น

https://youtu.be/m53cK5mw3pU

INSTAGRAM MAKEUP : แต่งหน้าสายฝอ. ด้วยคสอ. Drugstoreญี่ปุ่น

ขอบคุณข้อมูลจาก : youtube