mascot / ตัวนำโชค

mascot world cup 2014

“ซาบิวาก้า(Zabivaka)” มาสคอตสัตว์นำโชคประจำฟุตบอลโลก(World Cup 2018)

“ซาบิวาก้า(Zabivaka)” มาสคอตสัตว์นำโชคประจำฟุตบอลโลก(World Cup 2018)

668 views

, , , , , , , , ,

มาสคอตฟุตบอลโลกแต่ละครั้งเป็นตัวอะไรบ้าง

มาสคอตฟุตบอลโลกแต่ละครั้งเป็นตัวอะไรบ้าง

4,269 views

, , , , , , , , , , ,